Sälja guld - Aktuell information gällande Sälja guld


Guldpris

Guldpris

Guldpriset variera över tiden och det har handlats med guld i mer än sju tusen år. Summan av allt guld som vasktas fram eller grävts upp är cirka 180 tusen ton. Allt detta guld får plats i en kub med sidorna 21 meter.

Merparten av allt guld har inget annat värde än att just vara smycken eller ses som en investering. En liten del av guldet använd t.ex. inte elektornikindustrin.

Guldpriset har inte haft någon med den faktiska efterfrågan utan snarare tilldragit sig marknadens intresse när konjunkturen sjunker och andra investeringar kan tappa i värde. Vid lågkonjunktur blir guldpriset högre och vid högkonjunktur brukar guldpriset sjunka.Guldprisets utveckling

Guldpriset har utveklat sig på följande sätt de senaste åren: Guldprisets utveckling i 10 årPlacera pengar i guld

För att tjäna pengar på investeringar i guld bör du vara ganska långsiktig. Guldpriset förändras sällan lika snabbt som aktier men genom att växla från aktier, i början av en lågkonjunkturer, till guld, som då brukar ha ett låg pris, kan du öka din avkastning på sikt med mellan 10-20% i årstakt.

Det är faktiskt så att om du ska transferera en mindre summa pengar från t.ex. USA till Sverige kan det vara mer förmånlig att köpa en lite guldtacka i ett land och sälja den i ett annat land. Detta eftersom skillnaden mellan köpa och säljkurs på guld är mindre än att växla pengar.

En fördel med guld är att utrymmet för att lagra 20 kilo guld som är värt omkring 12 miljoner kronor motsvarar bara ett 1-liters mjölkpaket.