Sälja guld - Aktuell information gällande Sälja guld


Sälja guldtackor

Det vanligaste sättet att investera i guld är att köpa en eller flera certifierade guldtackor eller guldmynt och sedan säljer man guldet efter en tid till förhoppningsvis ett högre pris. Guldtackor brukar ha en guldhalt på 99.99% och en stor standardguldtacka väger 12.44 kg (400 troy ounce)

Det säljs guld i alla kvantiteter, allt från mycket små guldtackor på något gram till riktigt tunga guldklumpar på över 10 kg.

Sälja guldtackor
 • 2 gram guldtacka
 • 5 gram guldtacka
 • 10 gram guldtacka
 • 20 gram guldtackor
 • 1 ounce = 31.6 gram guldtackor är en mycket vanlig storlek när du handlar med guldtackor
 • 50 gram guldtackor
 • 100 gram guldtackor
 • 250 gram guldtackor
 • 500 gram guldtacka
 • Ett kilos guldföremål kan du sälja för omkring 300 000 kr när guldpriset är 300 kr/g
 • 12.44 kg = 400 troy ounce
 • En tacka av guld med storleken 1 liter väger 19.3 kg och om du säljer guldet får du nästan 6 miljoner kronor vid guldpriset är 300 kr/gram
 • 250 kg väger världens största guldtacka


Var kan jag köpa och sälja guldtackor

Sälja guldtackor

I Sverige finns det många guldhandlare och företag som bara köper och säljer guldtackor. När du väljer vilket företag du ska sälja dina guldtackor till är det viktigt att undersöka hur stor prisskillnad det är då företaget köper en guldtakka och när de säljer samma guldtacka. Det finns företag som har 10% differens mellan sälj och köp av guldtackor och andra guldföretag som bara har 3% skillnad.

Det du också ska vara medveten om är att det finns flera erkända tillverkare av guldtackor och priset på t.ex. en 100 grams guldtacka varierar lite beroende på producenten av guldtackan.

Guldtackorna brukar klassas för dess skick såsom ocirkulerade vilka betingar ett högre pris och cirkulerade eller begagnade vilka är lite billigare.

Tillverkare av guldtackor

De stora tillverkarna eller utgivarna av guldtackor (999.9) och således de guldtackor som säljs mest av i Sverige är: